magyar zászló
horvát zászló
angol zászló
Interreg logó
Határon átnyúló együttműködési program
Pannon EGTC
Interreg logó

CB Joint Strategy

Interreg V-A Hungary-Croatia Cooperation Programme

 

A projekt teljes neve: „Supporting the development of the HU-HR border region by a common strategy jointly formulated by the various actors of the cross-border area”

 

Projekt azonosító:          HUHR/1902/3.1.1/0001

Projekt időtartam:                     2019. 09.01.- 2021. 08.31

Teljes költség:                289.592,50

Uniós támogatás:           246.153,62 EUR

Nemzeti társfin:              28.959,25 EUR

Önerő:                             14.479,63 EUR

 

A projekt célja: A projekt átfogó célja a hatékony közös fejlesztések előmozdítása a HU-HR régióban a jelenlegi helyzet elemzésével, valamint a jelenlegi HU-HR program hatásainak értékelésével, olyan közös stratégiát kidolgozva, amelyet a program terület különféle résztvevői együttesen fogalmaztak meg. További átfogó cél olyan stratégiai projektötletek fejlesztése, amelyek megalapozzák a Pannon EGTC által koordinált jövőbeli fejlesztési akciókat.

Konkrét tevékenységek:

Részletes helyzetelemzés: amely az alábbi adatokat tartalmazza: földrajzi elérhetőség/adottságokat, demográfiai-gazdasági helyzet leírást, környezeti adottságokat, infrastruktúrális adottságokat, emberi erőforrásokat, SWOT-analízist, fő fejlesztési igényeket és kihívásokat.

Módszerek: a vonatkozó regionális, nemzeti dokumentumokban szereplő előírások alkalmazása, stratégiai dokumentumok áttekintése; mélyinterjúk a kulcsfontosságú szereplőkkel, 7 workshop (3 HU, 4 HR) az érdekelt felek aktív részvételével (HU / HR); kérdőíves felmérés.

A politikai környezet áttekintése, ezen belül: A határmenti térség fejlesztése szempontjából releváns meglévő EU és nemzeti fejlesztési stratégiák, rendeletek, központi programok feltárása és értékelése; a jövőbeli 2021-2027 közötti EU beavatkozási preferenciák és a vonatkozó EU szintű dokumentumok vizsgálata, a dokumentumok összegyűjtése és elemzése kivonatolása (HU / HR)

A 2014–2020 közötti időszakra szóló HU-HR CP hatásvizsgálata: a hatásvizsgálat felméri, hogy az ERFA-támogatás miként járult hozzá az egyes PA / SO célkitűzéseihez, oly módon, hogy megpróbálja a programterületen elkülöníteni a projektek hatását a párhuzamos fejlesztési folyamatoktól.

Közös fejlesztési stratégia: A HU-HR határmenti régió közös fejlesztési stratégiájának kidolgozása a vonatkozó nemzeti fejlesztési stratégiai dokumentum (ok) -al). Módszerek: 5 tematikus workshop (2 HU, 3 HR), mélyinterjúk, kérdőíves felmérés (HU / HR)

Komplex stratégiai projektötletek: Legalább 5 összetett stratégiai projekt ötlet felvázolása, amelyek egyértelműen szolgálják a határmenti terület stratégiai céljait: Célokat, potenciális partnereket, fő tartalmi elemeket, eredményeket és hatásokat, indikatív költségvetést. Módszerek: 5 projekt workshop (2 HU, 3 HR), mélyinterjúk (HU / HR)

logó

Egy határon átnyúló régió, ahol a folyók összekötnek, nem elválasztanak