magyar zászló
horvát zászló
angol zászló
Interreg logó
Határon átnyúló együttműködési program
Pannon EGTC

Rólunk

PANNON KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS ( PANNON ETT)

Pannon EGTC

A területi együttműködések az Európai Unióban nem voltak hatékonyan megvalósíthatóak a szabályozás hiánya, illetve az eltérő tagállami szabályozás miatt. A Régiók Bizottsága ezért a helyi szereplők együttműködésének megkönnyítése és az uniós források hatékonyabb felhasználása érdekében 2006-ban kezdeményezte egy új európai jogi eszköz, az Európai Területi Társulás (ETT) létrehozását.

Az Európai Területi Társulás (ETT, angolul: European Grouping of Territorial Cooperation, azaz EGTC) egy lehetőség önkormányzatoknak, régióknak és az államoknak, hogy határon átnyúló, transznacionális vagy régiók közötti együttműködést hozzanak létre más tagállam vagy harmadik államok jogalanyaival, így valósítva meg közös céljaikat.

A társulás megalapításának kötött céljai vannak, melyek a szabályozás értelmében a következők lehetnek: közlekedés, környezetvédelem, oktatás, nevelés, egészségügy, elsősegély, energia-felhasználás, innovációs eszközök, K+F, kultúra, munkahelyteremtés és fejlesztés, szociális szolgáltatások, turizmus, sport, mezőgazdaság.

A társulás célja a megkülönböztetés-mentesség: a helyi szereplők a határon belül és a határ két oldalán ugyanazon lehetőségekkel bírjanak. Tevékenységüket, céljaikat az EU által társfinanszírozott strukturális alapok keretében, állami támogatással vagy saját forrásból valósíthatják meg.

Az ETT az Európai Unió első olyan jogi eszköze, mely jogi személyiséget és keretet nyújt az európai önkormányzatok és régiók együttműködésére, az uniós támogatások hatékony felhasználására. A társulás legalább két tagállam vagy harmadik állam szereplőit (helyi önkormányzat, regionális hatóság vagy az állam) fogja közös szervezetbe. A székhely szerinti állam joga alkalmazandó a társulás jogviszonyaira. Az ETT jogi személyiséggel és teljes jogképességgel rendelkezik, önálló jogalanyként léphet fel. A társulás saját költségvetéssel, szervezettel és szerződő képességgel rendelkezik, ingó, ingatlan vagyont szerezhet, bíróság előtt eljárhat. A tagok közösen választják meg az igazgatót, illetve hozzák létre a tagok képviselőiből álló közgyűlést.

ETT-t alapíthatnak az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendelet (a 1302/2013/EU rendeletben foglalt módosításokkal), illetve az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény, valamint európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárás részletes szabályairól szóló 485/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet szeirnt tagállamok, regionális hatóságok, helyi hatóságok és a közbeszerzési irányelv szerinti közjogi intézmények és általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozások, illetve ezek társulásai. A hazai szabályozás a közbeszerzési törvény ajánlatkérői körébe tartozó szervezetek számára teszi lehetővé a részvételt. Nem EU tag országok jogalanyai szintén részt vehetnek csoportosulásban, amennyiben a harmadik ország jogszabályai vagy a tagállamok és a harmadik országok közötti megállapodások ezt lehetővé teszik.
 
Fenti problémák kezelésére és célok elérése érdekében alakult meg a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás ETT 2010-ben, melynek székhelye Pécs, Magyarország. A Pannon ETT alapítása óta deklarált célja a határokon átnyúló együttműködés fejlesztése a horvát-szlovén-magyar határszakaszon, a közös történelmi kapcsolatok és együttműködés újbóli fellendítése annak érdekében, hogy a határmenti területek gazdasági együttműködése is megvalósulhasson. A PANNON ETT-nek jelenleg 63 tagja van, melyből 61 önkormányzat, valamint 2 regionális jelentőségű szervezet (Pécsi Tudományegyetem és Duna-Dráva Nemzeti Park), működési területe Magyarország területén Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye, horvát oldalon Verőce-Drávamente megye, Eszék-Baranya megye, Muraköz megye és Kapronca-Kőrös megye, illetve Szlovénia területén a Muravidék. A társulás kiemelten hasznos eszköz a tagok közötti együttműködés előmozdításához és megerősítéséhez, valamint az érintett együttműködési területek gazdasági és társadalmi kohéziójának elősegítéséhez. A PANNON ETT célja, hogy a határokon átívelő fejlesztéseket generálja és megvalósulásukat koordinálja.

 

Tagok