magyar zászló
horvát zászló
angol zászló
Interreg logó
Határon átnyúló együttműködési program
Pannon EGTC

Műhelyek

CB Joint Strategy, Programme preparation workshop, Pécs

Résztvevők:

 • Baranya Megye Önkormányzata: Dr. Őri László elnök
 • Pannon EGTC: Győrvári Róbert
 • Logframe: Buttinger Petra, Márton György
 • HBH: Deme Lóránt
 • Workshop meghívottak: jelenléti ív szerint

A ténylegesen megvalósult program: 

Hozzászólások

Tematikus területekkel kapcsolatos észrevételek:

 • B Light: Elődleges mezőgazdasági termelők ki voltak zárva, pedig komoly igény lenne rá
 • Leszerződött összegek megyei megoszlása torz: Nem feltétlenül ott kerül elköltésre (pl. egy vízügyi igazgatóság projektje). Ugyanakkor fontos, hogy a megyeszékhelyek, FUA-k jelentik a legnagyobb projektgeneráló, projektmegvalósító potenciált
 • Banki projektfinanszírozást kevesen vettek eddig igénybe. OTP tart nagyvállalatok számára partnerségi programokat, ilyet kéne megvalósítani kisebb szereplők számára, pl. a határ 25km-es sávjára koncentrálva.
 • Turisztikai pályázatoknál a 40 km-es sáv Magyarországon szűkítette a potenciális pályázókat, a horvát megyék jobban hozzásimulnak a határhoz, jobban beleesnek ebbe a sávba.

A programmenedzsmenttel kapcsolatos észrevételek:

 • Végelszámolás extrém módon csúszik

A 2021-27-es prioritásokkal kapcsolatos észrevételek, ötletek:

 • Egy prioritáson belül egymás mellé rendelt alcélok, vagy közösen teljesítendő alcélok szerepelnek? Pl. innováció és vállalkozásfejlesztés: csak innovatív vállalkozói projektek támogathatók? Ez szűkíti a lehetőségeket, ugyanakkor a vállalkozásfejlesztés nagyon fontos Baranyában.  A projektek hozzáadott értéke átvizsgálandó olyan szempontból, hogy azoknak csak akkor van-e szignifikáns értéke amennyiben innovációval rendelkeznek, vagy akkor, ha azok komplementerei a hazai forrásokból finanszírozott projekteknek és előremutató, gazdasági kapcsolatokat generálnak. 
 • Bizalomerősítés kell az együttműködéshez.
 • Ágazatok körét ki kell nyitni a mezőgazdaság irányába. Az Ormánságban nincs szabad földterület mely használható lenne.
 • A perifériás térségek főbb társadalmi problémái ahhoz vezetnek, hogy a felnőttképzésekben résztvevők nem akarnak dolgozni a kötelezően eltöltött idő után, nem motiváltak A képzési rendszer a valós igényeket nem méri fel, így nem is orvosolja a problémákat. 

A résztvevők által összeállított 2021-27-es Baranya megyei fejlesztési térkép

SorszámCím / fejlesztési ötletÖtletek száma
PO1Egy intelligensebb Európa / A smarter Europe
e-autóbuszváró padok
KKV-k lehetőségeinek bővítése
Vállalkozói partnerkereső találkozók
Vállalkozói együttműködéssel elősegítése (+1)
Vállalkozók érzékenyítése
Innovatív, rezisztens, klímavédett szőlőfajták kutatása
Egyetemi együttműködés fejlesztése (Erasmus, vendégelőadók stb.)
8
PO2Egy zöldebb, karbonmentes Európa / A greener, low-carbon Europe
Hidrogén-alapú megoldások
Megújuló energetikai beruházásokkal kapcsolatos tapasztalatcsere
Lokális energiatermelés
Nem biomassza alapú, kis méretű energiatermelési megoldások
Zöld energia hasznosítása
Határmenti erdők védelme, fejlesztése
6
PO3Egy jobban összekapcsolt Európa / A more connected Europe
Határon átnyúló közösségi közlekedés (+1)
Digitális adatbázis tematikus fejlesztések megalapozásához
Határon átnyúló élő tájékoztató adatbázis (pl. programok, látnivalók)
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
5
PO4Egy biztonságosabb és szociálisabb Európa / A more social Europe
Határon átnyúló egészségügyi ellátás fejlesztése
Egészségturizmus (prevenció, rehabilitáció, meddőség kezelése)
Magyar-horvát nyelvi és kulturális ismeretek bővítése
Oktatás-fejlesztés
Iskolarendszeren kívüli turisztikai képzés (pl. falusi vendéglátás)
5
PO5Egy, a polgáraihoz közelebb álló Európa / A Europe closer to citizens
Közös kulturális programok
Fiatalok közelebb hozása (oktatás, szabadidő)
Turisztikai infrastruktúra összehangolt fejlesztése
3
+1Jobb Interreg-kormányzás / Better Interreg governance
Civil társadalom bevonása a döntés-előkészítésbe
Sport fejlesztések
Kétnyelvű határmenti kapcsolattartó foglalkoztatása
Bioszféra Rezervátum közös irányítási struktúrájának kialakítása
4

 

Galéria:

Pannon ETT illusztrációs kép